T'HO  PORTEM  A  CASA
SERVEI A DOMICILI

AVÍS LEGAL


Avís Legal
L'accés, la utilització o la navegació per qualsevol pàgina web propietat d'AUTOSERVEICARME.CAT ja sigui a través del lloc www.autoserveicarme.cat o bé des de qualsevol altra pàgina web, implica que l'usuari ha llegit els termes i condicions d'ús següents, acceptant-los sense reserves pel que es compromet a fer ús del present lloc de conformitat amb els següents termes i condicions dús.
Límits de la llicència
L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions d'ús establerts, així com allò disposat per la legislació vigent, sent coneixedor de l'accés a la pàgina www.autoserveicarme.cat és personal i limitat, referint-se únicament a l'ús i visualització dels continguts i informació publicats a la pàgina www.autoserveicarme.cat.
L'usuari és coneixedor que aquesta autorització és únicament per a l'ús, visualització i consulta dels continguts i informació publicats a la pàgina www.autoserveicarme.cat, per la qual cosa en cap cas aquesta autorització no constitueix cap transferència sobre la pàgina www.autoserveicarme.cat o sobre els continguts i informació publicada en aquesta, els quals en qualsevol cas són propietat exclusiva d'AUTOSERVEICARME.CAT, no sent possible la seva utilització sense comptar prèviament amb l'autorització escrita per part d'AUTOSERVEICARME.CAT.
Així mateix, l'usuari es compromet a respectar els avisos de Copyright, en qualsevol còpia que pogués fer tant de la pàgina www.autoserveicarme.cat com dels continguts i informació publicada a la mateixa, així com a no fer cap tipus de reproducció, distribució, transferència, memorització o modificació de la pàgina www.autoserveicarme.cat, dels seus continguts i informació publicada sense comptar prèviament amb lautorització escrita per part de AUTOSERVEICARME.CAT.
Igualment queda prohibida la utilització de la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com dels continguts i informació que s'hi publiqui, per a fins comercials o publicitaris, llevat que per això es compti amb l'autorització prèvia i per escrit per part d'AUTOSERVEICARME. CAT.
Igualment queda prohibida la utilització de la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa, per a fins comercials o publicitaris, llevat que per això es compti amb l'autorització prèvia i per escrit per part d'AUTOSERVEICARME. CAT.
Copyright
La pàgina www.autoserveicarme.cat així com els continguts i la informació que s'hi publica, estan emparats sota el dret de copyright © , sent propietat d'AUTOSERVEICARME.CAT – Tots els drets reservats, no sent possible la seva utilització sense autorització prèvia i per escrit .
Marques Registrades
La marca registrada AUTOSERVEICARME.CAT i totes les altres marques, noms de producte, logotips, noms i símbols, que apareixen a la pàgina www.autoserveicarme.cat, són marques registrades que pertanyen a AUTOSERVEICARME.CAT – Tots els drets reservats, no sent possible la seva utilització sense autorització prèvia i per escrit.
Modificació del lloc
AUTOSERVEICARME.CAT es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com a variar tant la seva configuració i presentació, com les condicions d'accés, podent fins i tot variar o modificar els continguts i informació publicada a la mateixa sense necessitat de previ avís a l'usuari.
Exclusió de garanties i responsabilitat
L'ús de la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com dels continguts i la informació que s'hi publica, es realitza sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.
AUTOSERVEICARME.CAT en cap cas assumeix cap responsabilitat ni tan sols indirecta o subsidiària per aquells danys i perjudicis que poguessin derivar-se per a l'usuari o per a un tercer com a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment, incorrecció, inexactitud o funcionament, utilitat, adequació o validesa de la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa
AUTOSERVEI CARME no assumeix cap tipus de responsabilitat ni garanteix l'aprofitament dels continguts i informació publicada a la pàgina www.autoserveicarme.cat no sent responsable per les pèrdues o danys que poguessin ocasionar-se a l'usuari oa un tercer com a conseqüència de l'accés i l'ús de la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com tampoc no es responsabilitza en cas de manipulació del contingut i informació publicada en aquesta en el supòsit que sigui manipulat per un tercer.
Enllaços
AUTOSERVEICARME.CAT no assumeix cap tipus de responsabilitat que es pot derivar de la concessió, continguts i informació existent en pàgines propietat de tercers a què es pugui fer referència a la pàgina www.autoserveicarme.cat, així com tampoc pot garantir l'existència de virus o qualsevol altre element a les pàgines propietat de tercers que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers propietat de l'usuari.
Informació confidencial
AUTOSERVEICARME.CAT garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtingudes a través de la pàgina www.autoserveicarme.cat, tot això, de conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui aplicable.
Més informació en relació amb aquest punt – veure Política de Privacitat.
Qualsevol altra informació (retroalimentació, dades, respostes, preguntes, comentaris, suggeriments, idees, projectes, comandes, reclamacions o qualsevol altra informació) facilitada per l'usuari a AUTOSERVEI CARME.CAT com a conseqüència de l'ús de la pàgina www.autoserveicarme.cat , o bé de qualsevol altra forma, haurà de realitzar-se tenint en compte els aspectes següents:
1. la informació no contindrà element il·legítim, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic, abusiu, o qualsevol element que pugui suposar una molèstia o amenaça o idoneïtat per a la seva publicació
2. la informació no ha de contenir virus o elements contaminants o destructius, per la qual cosa l'usuari ha d'assegurar-se de la inexistència abans de remetre la informació.
3. la informació facilitada ha de ser de la seva propietat i per tant ha d'estar en possessió del dret de cessió, i és conscient que l'enviament de la informació implica la cessió de forma gratuïta a AUTOSERVEICARME.CAT del dret de publicació de la informació, o fins i tot del dret integrar-la dins dels continguts de la pàgina www.autoserveicarme.cat si així ho considera oportú sense que existeixi limiti en la seva utilització, reconeixement de la font, disponibilitat o responsabilitat.
No emprendre accions legals de cap mena contra AUTOSERVEI CARME.CAT en relació amb la informació facilitada, havent d'assumir-ne la total responsabilitat davant tercers que poguessin interposar algun tipus d'acció judicial contra AUTOSERVEI CARME.CAT com a conseqüència de la informació facilitada per l'usuari.

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram