Formes  de  Pagament

El pagament es realitza mitjançant  efectiu.
o targeta de crèdit.
    
                   
                                       

                                                                                  Inici