Condicions 

Disponibiltat del servei

El servei de Comandes  està disponible :

Per  telèfon:  937  266  417 també contestador (24h.)
Per whatsap: 630 355 792 - 699 955 814
Per e-mail:  info@autoserveicarme.cat
Online:  Comanda  Online Formulari          

Tant pel que fa al lliurament al domicili com a la recollida en el mateix establiment,podeu  consultar  la  franja  horària  i  dies  de  repartiment  en  HORARIS  del  servei . en trams de dues hores. 
Els lliuraments es fan de dimarts a dissabte, excepte els dies festius.
consultar  Horaris        consultar On repartim

Preparació de la comanda

Un cop acceptada la comanda, el client només podrà modificar-la trucant al telèfon 937 266  417 abans del dia previst pel lliurament.
Els nostres preparadors triaran i tractaran els productes amb cura, garantint-ne la qualitat i frescor així com també que arriben al domicili del client en el temps mínim i mantenint.
 
Només se serviran els productes i les quantitats disponibles a l'hora de preparar la comanda. En cas de no tenir el producte el preparador actuarà segons l'opció escollida pel client.

IMPORTANT  Productes de volum limitat.
Les aigues son productes limitats al servei a domicili
a 6 pack-6 unitats o bé 9 garrafes. per client i dia.  
***EXCEPTE EDIFICIS DE DIFÍCIL ACCÉS O SENSE ASCENSOR.

***En aquells casos que hi hagi dificultats per accedir a la direcció o no tingui ascensor, és important que ens ho comuniquis.
D'aquesta manera, nosaltres podem organitzar el repartiment per donar-te el millor servei possible.
En cas que hi hagi obstacles que dificultin el lliurament de la comanda o que posin en perill la integritat física del repartidor, AUTOSERVEI CARME es reserva el dret a no lliurar-buscant una altra alternativa de lliurament o en última instància anul·lant la comanda.
consultar  Despeses

Vigència de preus

Autoservei  Carme garanteix que els preus que s'aplicaran són els vigents en el moment de confirmar la comanda.
 
El preu dels productes frescos i de pes variable serà el del dia que es realitzi el cobrament de la comanda. Tots els preus inclouen l'I.V.A.
consultar  Formes  de  pagament

Lliurament i recepció de la comanda

El repartidor lliurarà la comanda al domicili del client el dia i tram horari seleccionat. En el cas que el client estigui absent en el moment del lliurament, el repartidor deixarà una tarja amb l'hora de la visita. El client podrà posar-se en contacte (per telèfon al 937 266 417) amb el establiment per concertar un altre tram horari i/o dia de lliurament. El repartidor s'identificarà i deixarà la comanda en el rebedor del domicili del client.

L'albarà entregat pel repartidor servirà com a justificant de la recepció. Imprescindible aquest document per a qualsevol reclamació o devolució.

Si a la recepció de la comanda hi ha algun producte defectuós, posi's en contacte amb el supermercat. L'abonament d'aquest producte es realitzarà a la propera comanda. No s'accepten reclamacions ni devolucions passades 24 hores a l'entrega de la comanda.
 

Protecció de dades

La protecció de dades personals.

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 i RD 1720/2007 de Protecció de Dades mitjançant l'acceptació de la següent clàusula, consent expressament que les seves dades, proporcionats directament a AUTOSERVEI CARME. siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de AUTOSERVEI CARME., amb domicili al C/Alguersuari i pascaual ,71
08203-Sabadell (Barcelona). Aquestes dades han estat recollides amb la finalitat de prestar un servei adequat com a client i gestionar els serveis de venda i lliurament a domicili, així com per mantenir-lo informat de les futures promocions comercials.
Les seves dades personals estan subjectes a la política de confidencialitat i no seran cedides a altres empreses sense el seu consentiment.
Així mateix, i pel present acte el client dóna el seu consentiment exprés perquè totes les dades personals contingudes en el present formulari o en qualsevol dels seus annexos, pròrrogues o modificacions, així com les dades personals que puguin sorgir al llarg de la relació amb nosaltres, puguin ser tractats per AUTOSERVEI CARME.

En tot moment el client podrà exercir els drets reconeguts en la Llei i en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,de conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se personalment al domicili de AUTOSERVEI CARME. a l'adreça indicada o enviant un correu electrònic a info@autoserveicarme.cat , o tel: 937 266 417 identificant-se convenientment.

                                                                                                      Més  informació