Horaris

                        FRANGES HORÀRIES SERVEI A DOMICILI

              HORARI SUBJECTE A
         DISPONIBILITAT DEL SERVEI

MATI  DE  DIMARTS  A  DISSABTE

DE     9:00  A  11:00     DE 10:00  A  12:00     DE 12:00  A  14:00

TARDA     DE  DILLUNS  A  DIVENDRES 

DE     17:00  A  19:00     DE 19:00  A  20:00     DE 20:00  A  21:00

consultar  CONDICIONS